گردهمایی روسای هیاتهای جودو کشور


Warning: A non-numeric value encountered in /home/pardishotel/public_html/wp-content/plugins/lightbox-gallery/lightbox-gallery.php on line 570

هتل پردیس حامی جودو قهرمانی کشور

گردهمایی روسای هیات های جودو کشور در هتل پردیس

آرش میراسماعیلی-نایب رییس فدراسیون جودو کشور

نشانی هتل پردیس

اصفهان / شهرستان مبارکه
اسماعیل ترخان / حاشیه زاینده رود

تلفن مشاوره و رزرو

1000 5246 31 98+
1020 5246 31 98+
Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google