تور یک روزه مبارکه


Warning: A non-numeric value encountered in /home/pardishotel/public_html/wp-content/plugins/lightbox-gallery/lightbox-gallery.php on line 570

تور یک روزه مبارکه ( پیربکران – پل بابا محمود و مبارکه-قلعه نهچیر )  مجری مستقیم این تور آژانس آوای آریا اصفهان با همکاری هتل پردیس مبارکه

این تور در روزهای عید 96 انجام شده.

نشانی هتل پردیس

اصفهان / شهرستان مبارکه
اسماعیل ترخان / حاشیه زاینده رود

تلفن مشاوره و رزرو

1000 5246 31 98+
1020 5246 31 98+
Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google